TERMÉKDÍJ + EPR

Megrendelő nyilatkozik, hogy a Gyártótól 2023.........hó.......nap megrendelt _______________________ termék a  2011. évi LXXXV. tv., valamint a 80/2023. (III.14) Korm. Rendelet szerint: 

1) 

irodai papír kategóriába tartozik-e: 

a) igen * 

b) nem *    

 (de  tartalmaz reklámot, akkor reklámhordozó EPR díj kerül felszámításra )

ÉS 

2) 

EPR  köteles reklámhordozó papír (gazdasági reklámot tartalmaz): 

a) igen * 

- 50% felett   *  (reklámhordozó EPR díj)   94,-Ft+áfa/kg 

- 50% alatt    *  (irodai papír EPR díj)       128,- Ft+áfa/kg 

VAGY 

3) nem irodai papír és nem reklámhordozó papír *

Tudomásul veszem, hogy a valóságnak nem megfelelően nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik a Ktdt 3.§ (12) bekezdés szerint. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat, a termék egy példányával együtt a kötelezett 6 évig megőrzi. Amennyiben a valótlan nyilatkozat miatt a gyártót bármilyen kár éri, akkor Megrendelő azt köteles megtéríteni.


Letölthető reklámhordozó papír nyilatkozat 2024:

Reklámhordozó papír nyilatkozat WORD:

Reklámhordozó papír nyilatkozat PDF: